095-118-0077(Hotline)
1.1 ดูผลการพัฒนาเปิดหน้าใหม่
  
 ปัญหาผนังอาคารแตกร้าว
ผนังอาคารแตกร้าว เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

การแตกร้าวของผนังอาคาร เป็นอาการที่พบบ่อยกับบ้าน ที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจเกิดขึ้นมากน้อย ขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง คือ ปูน, อิฐ, หิน, ทราย, น้ำ และสภาวะอากาศ ระหว่างปฏบัติการก่อสร้าง ตลอดจนการทรุดตัวของพื้นดิน โดยปกติจะเกิดขึ้นในลักษณะ ต่างๆ กันดังนี้
1. การแตกร้าวที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี และงานฝีมือ
2. การแตกร้าวที่เกิดจากการประสานตัวของผนังปูน กับวัสดุอื่นๆ
3. การแตกร้าวที่เกิดจากงานโครงสร้างอาคาร
สาเหตุที่แท้จริง และวิธีแก้ไข ของการแตกร้าวของผนังอาคารในลักษณะต่างๆ


"การแตกร้าวที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี และงานฝีมือ"
การแตกร้าวที่มีลักษณะเป็นรอยแตกเล็กๆ โดยมากจะพบตามบริเวณผนัง ทั้งภายในภายนอก รวมถึง บริเวณเสา และบริเวณที่มีความเปียกชื้น รอยแตกเหล่านี้เกิดจาก สภาพของปูนฉาบที่ผสมน้ำน้อยเกินไป ซึ่งเมื่อปูนเริ่มแข็งตัว จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เกิดความร้อนสูง การผสมน้ำน้อยเกินไป ทำให้ปูนฉาบ ไม่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ จึงเกิดการแตกำที่ผิวปูนฉาบ ซึ่งเรียกกันว่า "แตกลายงา" แต่รอยร้าวประเภทนี้ ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคาร จะมีผลเฉพาะความสวยงาม ของอาคารเท่านั้น หากเป็นรอยแตกที่ไม่ลึก ก็สามารถแก้ไขได้โดยใช้สารเคมี (DAP) ช่วยประสานรอยต่อ แล้วจึงใช้สีทาเก็บความเรียบร้อยอีกครั้ง การแตกแบบนี้อาจมาจากสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการแก้ไข ก็ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น


"การแตกร้าวที่เกิดจากการประสานตัวของหน้าปูนกับวัสดุอื่นๆ"
การแตกร้าวที่เป็นการแตกของผนัง บริเวณที่เป็นรอยต่อกับวงกบไม้ หรืออลูมิเนี่ยม ซึ่งรอยร้าวจะเป็นรอยแตก เล็กๆ ออกมาจากวงกบ ในแนวทแยง แนวดิ่งและแนวนอน รอยแตกนี้อาจเกิดจาก การยืดหดตัวของวัสดุ 2 ชนิดขึ้นไป ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดมีอัตราการยึดเกาะตัวไม่เท่ากัน ประกอบกับผนังอาคารภานนอก จะมีอุณหภูมิสูง กว่าผนังภายใน ดังนั้นการยืดหดตัวของผนังทั้ง 2 ด้าน จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการบิดตัว โดยเฉพาะไม้ จึงเกิดการแตกร้าวได้ วิธีการแก้ไขก็เป็นวิธีเดียวกัน การแตกร้าวที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี และงานฝีมือ


"การแตกร้าวที่เกิดจากงานโครงสร้างอาคาร"
การแตกร้าวที่กินลึกเข้าไปในผนังจนมองเห็นอิฐ ที่ก่อไว้ภายในทั้ง 2 ด้าน และมีการแตกร้าวของโครงสร้าง (พื้น, เพดาน, เสา) ในบริเวณใกล้เคียง การแตกแบบนี้อาจเกิดจากส่วนของโครงสร้างอาคารโดยตรง เช่น เสาเข็ม, ฐานราก, คาน และ การทรุดตัวของพื้นดินตามธรรมชาติ การแตกแบบนี้ โดยปกติแล้วจะไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดขึ้นก็จำเป็นต้องใช้ วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง ให้เป็นผู้วิเคราะห์สาเหตุ และทางแก้ไข เพราะการแตกร้าวแบบนี้ จะมีผลต่อการรับน้ำหนักของส่วนอื่นๆ ของตัวอาคาร

ร้าวแบบไหน ควรย้ายบ้านหนี
โดย ศุภวิศวร์ ปัญญาสกุลวงศ์


รอยร้าวของผนังก่อฉาบ สามารถแบ่งประเภทจากสาเหตุของการร้าวได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. การร้าวที่เกิดจากเหตุที่การก่อฉาบผนังไม่ดี เช่น การแตกลายงา การแตกร้าวที่มุมวงกบประตูหน้าต่าง ฯลฯ รอยร้าวประเภทนี้สามารถซ่อมได้ไม่ยาก

2. การร้าวที่เกิดจากเหตุที่โครงสร้างมีปัญหา เช่น คานหัก ฐานรากทรุด การสังเกตุรอยร้าวที่ผนังบ้านอยู่เสมอๆ นับว่าเป็นวิธีดูแลความปลอดภัยแก่คนในบ้านที่จำเป็นที่ไม่ควรมองข้าม รอยร้าวที่กำแพงเป็นตัวเตือนภัยที่ดี ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาทางโครงสร้างได้ทัน ทำให้ผู้อาศัยในบ้านมีความปลอดภัย รอยร้าวจากโครงสร้าง อาทิ เช่น การร้าวทะแยงเฉียงๆ มักจะเกิดจากฐานรากทรุดตัวไม่เท่ากัน หากรอยร้าวจากกำแพงมีความต่อเนื่องสัมพันกับโครงสร้างอื่นๆ เช่น คานแอ่น พื้นเอียง เสาร้าว ควรปรึกษาวิศวกร ให้หาสาเหตุและทำการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยโดยด่วน โดยเฉพาะถ้าเป็นแล้วอาการเป็นมากขึ้น คือรอยร้าวค่อยๆกว้างขึ้นยาวขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้องรีบแก้ไขโดยด่วนที่สุด และถ้าจำเป็นอาจต้องรีบย้ายออกรักษาชีวิตไว้ก่อนครับ

ต้นเหตุทำถนนทรุด-บ้านร้าว

ปัญหาหลายๆ อย่างดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆ แล้วไม่เล็กอย่างที่คิด เพราะบางอย่างแก้ไขเองไม่ได้ต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญการ เช่น ถนนหน้าบ้านทรุด ผนังบ้านร้าว เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกิดมาจากสาเหตุอะไร บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด นำข้อเขียนของ "ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์" สถาปนิกอาวุโสมาถ่ายทอดไว้ในวารสาร "มีนบุรีรับสร้างบ้าน"

ถนนทรุด พื้นแตก เกิดจากอะไร

สาเหตุสำคัญส่วนใหญ่มักเกิดจากการต่อเชื่อมโครงสร้างที่มีเข็มยาวไม่เท่ากัน หรือบางส่วนไม่มีเสาเข็มเลย เช่น ถนน พื้นโรงจอดรถ หรือพื้นบริเวณรอบนอกอาคาร ถ้านำส่วนที่ใช้เข็มเล็กหรือไม่มีเข็มไปเชื่อมต่อกับอาคารใหญ่ที่ใช้เสาเข็มขนาดใหญ่ การทรุดตัวไม่เท่ากัน ทำให้กิดการฉีกขาด หักเสียหายได้

ผนังร้าวเพราะวัสดุเกิดการหดตัว

เหตุที่ทำให้ผนังบ้านเกิดรอยร้าวนั้น มาจากหลายสาเหตุ แต่ที่พบได้โดยมากก็คือเกิดจากการหดตัวของวัสดุ โดยเฉพาะพวกไม้ อิฐ ปูน ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซึมน้ำไว้จำนวนหนึ่ง เมื่อเกิดอากาศร้อนวัสดุเหล่านั้นก็จะเกิดการแห้งและหดตัว อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดรอยร้าวได้ หากมีอาการดังกล่าวควรทิ้งไว้ประมาณ 6-8 เดือน รอให้วัสดุต่างๆ หดจนอยู่ตัวก่อน จึงค่อยตกแต่งซ่อมแซมใหม่

ทราบไหมว่าคุณน่าจะซื้อถังเก็บน้ำขนาดไหน ?

วิธีคำนวณดังนี้ คนหนึ่งจะใช้น้ำประมาณ 200 ลิตรต่อวัน หากบ้านคุณมี 5 คน และต้องการเผื่อน้ำไว้ใช้สัก 3 วันก็คำนวณได้ว่า

ขนาดถังน้ำ = จำนวนค x200 ลิตรx3 วัน

= 5 x 200 x 3 = 3,000 ลิตร

= ขนาด 3 ลบ.ม.

ทั้งนี้ไม่รวมรดน้ำต้นไม้ในสวนขนาดใหญ่

อยากจอดรถในบ้านสบายๆ ให้ที่จอดรถกว้างสัก 3.00 ม. หรือ 5.50 ม.

ตามกฎหมายไทยกำหนดให้ที่จอดรถกว้าง 2.50 ม./คัน หรือ 5.00 ม./2 คัน แต่ที่จอดรถในบ้านที่ดีน่าจะกว้าง 3.00 ม./คัน และน่าจะกว้าง 5.50 ม./2 คัน เพราะการจอดรถที่บ้านกับที่ทำงานไม่หมือนกัน ที่บ้านจะต้องมีการเช็ดล้าง ขัดถู เก็บของ เข้า-ออก ฯลฯ จึงต้องการความกว้างมากกว่าปกตินิดหน่อย

http://www.amtrade.tht.in/Sealance2.html
     
                  
  ติดต่อสอบถาม
   HotLine : 0951180077 , 0971089173
    Line id:    0951180077
   Email:  [email protected]                          Our Services
   
เกร็ดความรู้เรื่องบ้าน
ปัญหาผนังอาคารแตกร้าว 
ปัญหาอาคารเอียงทรุด
เกร็ดความรู้ พื้นไม้ปาร์เก้ 
เกร็ดความรู้ พื้นไม้ลามิเนต
ระบบการเดินน้ำที่สมบูรณ์แบบ
ข้อดีของโครงหลังคาสมาร์ททรัส
สมัยนี้ใครที่ซื้อบ้านใหม่แล้วไม่มีบ่อดักไขมัน ผิดกฏหมายนะครับ