095-118-0077(Hotline)
1.1 ดูผลการพัฒนาเปิดหน้าใหม่
  
สมัยนี้ใครที่ซื้อบ้านใหม่แล้วไม่มีบ่อดักไขมัน ผิดกฏหมายนะครับ
บางโครงการผมพบว่าไม่ได้ติดตั้งบ่อดักไขมันครับ

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร 2544

ข้อ 71 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน
1,000 ตารางเมตร ตึกแถว ห้องแถว บ้านแถวหรือบ้านแฝด และอาคารชั่วคราว
ให้แสดงแบบระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยโดยจะต้องประกอบด้วย


(1) บ่อดักไขมัน ซึ่งมีลักษณะที่สามารถกักเก็บไขมันและเปิดทำความสะอาดได้

(2) บ่อเกรอะ ซึ่งต้องมีลักษณะที่มิดชิดน้ำซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้เป็นที่แยกกากที่ปนอยู่กับน้ำเสียทิ้งไว้ให้ตกตะกอนและ

(3) บ่อกรอง ซึ่งต้องมีลักษณะที่สามารถใช้เป็นที่กรองรับน้ำเสียที่ผ่านบ่อเกรอะแล้วและให้น้ำเสียนั้นผ่านอิฐหรือหินหรือสิ่งอื่นใดเพื่อให้เป็นน้ำทิ้งบ่อดักไขมัน บ่อเกรอะและบ่อกรองตามวรรคหนึ่งจะต้องมีขนาดได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้ของผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารนั้นเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ตามที่กำหนดไว้สำหรับอาคารประเภท ง ในกรณีที่จะไม่ใช้วิธีการดังกล่าวอาจใช้วิธีอื่นในการบำบัดน้ำเสียให้ ได้มาตรฐานน้ำทิ้งตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับอาคารประเภท ง ในข้อ 70 หรือจะใช้ตามแบบมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดก็ได้

http://www.archthai.com/home/index.php?/2544.html
     
                  
  ติดต่อสอบถาม
   HotLine : 0951180077 , 0971089173
    Line id:    0951180077
   Email:  [email protected]                          Our Services
   
เกร็ดความรู้เรื่องบ้าน
ปัญหาผนังอาคารแตกร้าว 
ปัญหาอาคารเอียงทรุด
เกร็ดความรู้ พื้นไม้ปาร์เก้ 
เกร็ดความรู้ พื้นไม้ลามิเนต
ระบบการเดินน้ำที่สมบูรณ์แบบ
ข้อดีของโครงหลังคาสมาร์ททรัส
สมัยนี้ใครที่ซื้อบ้านใหม่แล้วไม่มีบ่อดักไขมัน ผิดกฏหมายนะครับ